Hledáme administrátorky a administrátory výzkumu

25 Mar 2020

Hledáme administrátor(k)y výzkumu, který je součástí projektu Modelling the future: Understanding the impact of technology on adolescent’s well-being (FUTURE). Projekt FUTURE se zaměřuje na vliv používání technologií na well-being adolescentů.

V rámci tohoto projektu proběhne na podzim 2020 experimentální studie zjišťující, jak na dospívající působí fotografie a komentáře, které mohou vídat na sociálních sítích. Výsledky výzkumu pomohou zjistit, jakým způsobem mohou obsahy na sociálních sítích ovlivňovat dospívající, což je důležité pro nastavení vhodné prevence možného negativního vlivu těchto platforem.

Sběr dat pro tuto studii bude probíhat během října a listopadu 2020 na středních školách. Hledáme proto administrátor(k)y, kteří na předem domluvených školách zajistí sběr dat. Práce je vhodná pro studenty psychologie, ale případně i dalších sociálně-vědních oborů. Práce může být zajímavá pro studenty, které zajímá výzkum a chtěli by se v něm realizovat.

Sběr dat bude probíhat na školních počítačích za využití online dotazníku. Úkolem administrátorky/administrátora bude dojet na sjednanou školu a administrovat výzkum v rámci vyučovací hodiny. Součástí administrace výzkumu bude také uvedení a vysvětlení výzkumu na začátku hodiny a krátký debriefing na konci. Na školách se bude výzkum administrovat většinou dvěma třídám (tzn. dvě hodiny práce). Účast na konkrétních sběrech si administrátorky / administrátoři individuálně zvolí. Před začátkem sběru dat proběhne školení, kde poskytneme podrobné instrukce a všechny potřebné informace.

Co Vám můžeme nabídnout:

  • 400 Kč za jeden sběr dat (počítáme se sběrem dvou ročníků na jedné škole, cestovné proplácíme), práce na DPP
  • Flexibilní práci (sami si volíte, kterých sběrů se chcete zúčastnit)
  • Zkušenost s psychologickým výzkumem

V případě zájmu se můžete hlásit do 25. září 2020 e-mailem na nikol.kvardova@fss.muni.cz.

More articles

All articles