Hledáme tazatele a tazatelky pro sociálně-vědní výzkum na Fakultě informatiky

9 Oct 2019

Hledáme výpomoc pro projekt Inovace a adaptace autentizačních technologií pro bezpečné digitální prostředí. Projekt se zaměřuje na dospělé uživatele nových technologií (před. chytrý telefon) a jejich hodnocení různých způsobů autentizace – tj. metod, které ověřují totožnost osoby při přihlašování např. do online bankovnictví. Cílem projektu je na základě zpětné vazby uživatelů v několika studiích tyto metody vylepšit.

Za sebou máme kvalitativní user study, kdy po vyzkoušení naší aplikace a metod autentizace administrátor vedl kvalitativní rozhovor. Nyní nás čeká širší kvantitativní šetření na stárnoucí populaci (55+). Každý participant si na našem testovacím telefonu vyzkouší aktivovat svoji digitální identitu a následně se s jejím využitím přihlásí do simulovaného online bankovnictví, kde provede platbu. To celé udělá dvakrát, přičemž si v každém scénáři vyzkouší jinou metodu autentizace pomocí hardwaru (čtečka karet a token). Po vyzkoušení (které bude trvat včetně představení výzkumu a průběhu cca 25-30 min) vyplní papírový dotazník a dostane malou odměnu za účast. Během setkání je nahrávaná obrazovka telefonu, která zároveň zaznamenává zvuk. Předpokládána délka setkání s jedním respondentem je cca 50 - 70 minut, respondentů hledáme 250.

Pro tento projekt hledáme nové spolupracovníky/spolupracovnice na následující pozice:

Administrátor/ka, tazatel/ka (hledáme až 10 lidí!)

Obsah práce

 • hledání a kontaktování potenciálních respondentů dle zadaných kritérií (věk 55+, uživatelé chytrého telefonu)
 • administrování šetření (představení výzkumu, ukázání telefonu s nainstalovanou aplikací, zadání úkolů a dotazníku)
 • odevzdání výstupů

S cílovými respondenty se sami domluvíte na setkání (je potřeba klidné místo, typicky očekáváme návštěvu u respondenta doma, případně lze s předstihem zajistit místnost na FI), před setkáním si na FI vyzvednete a ověříte, že máte nabité zařízení (telefon, čtečka karet) a připravené doplňkové materiály (dotazníky, průvodní instrukce), přijedete za nimi, provedete šetření, sami vyplníte superkrátký dotazníček o průběhu každého šetření, výstupy odevzdáte na FI (vyplněné dotazníky, záznamy obrazovky z telefonu). Aplikaci a metody vysvětlíme, důkladně zaškolíme.

Hledání participantů
Hledání participantů bude probíhat několika způsoby. Naši koordinátoři připraví strategii k hledání participantů a buď (1) zprostředkují první kontakt (v tom případě dostanete konkrétního zájemce o účast, se kterým se sami zkontaktujete a dohodnete na setkání), nebo (2) vám doporučí kontakt, např. na konkrétní spolek seniorů (v tom případě zkontaktujete daný spolek, odprezentujete krátce výzkum (písemně nebo osobně) a sesbíráte kontakty na zájemce, se kterými se posléze domluvíte na setkání). Zároveň ale očekáváme i vlastní aktivitu, kdy (3) vy sami najdete potenciální participanty (prostřednictvím vámi nalezených organizací, kamarádů a kamarádek, babiček a dědečků,...)

Požadujeme

 • spolehlivost
 • pečlivost
 • komunikativnost
 • schopnost administrovat šetření konzistentním způsobem

Nabízíme

 • práce na DPP
 • minimum 5 šetření na tazatele/tazatelku
Odměna je za "balíček" pěti respondentů, dále pak už platíme za jednotlivé respondenty (školení a předávání zařízení je z naší strany výrazná časová investice, nehledáme proto administrátory, kteří by získali např. jen jednoho respondenta a dále s námi nespolupracovali).
 • za otestování vlastního respondenta vyplácíme 500 Kč
 • za otestování námi dodaného respondenta vyplácíme 375 Kč
 • za dodání kontaktu na respondenta, kterého otestuje jiný tazatel (např. Vaše příbuzné a známé, které nemůžete sami otestovat) dostanete 125 Kč

Začátek práce

Ideálně co nejdříve - sběry budou probíhat v období říjen-prosinec.

Máte zájem?

Vyplňte nám krátký formulář.
Předchozí zkušenosti se sběrem dat jsou výhodou, nikoliv však podmínkou!

Těšíme se na spolupráci!

More articles

All articles