Sonia Livingstone na Cyberspace

17 Dec 2019

IRTIS tým spolupořádal Cyberspace 2019 - mezinárodní konferenci zaměřenou na právní a sociální aspekty informačně komunikačních technologií. Bylo pro nás velkou ctí letos přivítat Soniu Livingstone - skutečnou světovou kapacitu v oblasti výzkumu rizik a příležitostí, se kterými se děti a dospívající potkávají na internetu.

Vrcholem prvního dne konference pro nás bylo vystoupení Soniy Livingstone, ve kterém představila předběžné výsledky z výzkumného projektu Global Kids Online. Tento projekt podporovaný UNICEF poskytuje unikátní data o tom, jak internet užívají a co na něm zažívají děti a dospívající z celého světa. Novou výzkumnou zprávu z tohoto projektu naleznete zde (v AJ).

Sonia Livingstone je také členkou poradní rady našeho výzkumného projektu FUTURE. Před její přednáškou jsme se Soniou vedli přínosnou diskuzi o našem teoretickém modelu pro projekt FUTURE, během které jsme našli řadu spojitostí s jejím modelem pro Global Kids Online.

Cyberspace pro nás byl také příležitostí potkat se s mnoha zajímavými hosty. Patřili mezi ně například Leen d'Haenens, vedoucí výzkumnice Horizon 2020 projektu ySKILLS, a Alexander Schouten, jeden z editorů odborného časopisu Cyberpsychology. Rádi jsme se také znova setkali s Giovannou Mascheroni, Kjartanem Ólafssonem či Cristinou Ponte z výzkumné sítě EU Kids Online.

Během druhého dne na Cyberspace 2019 prezentovali svá zjištění i někteří členové IRTIS. Lenka Knapová sdílela výsledky uživatelské studie zkoumající různé způsoby autentizace v aplikacích mobilního bankovnictví. Odpoledne pak Nikol Kvardová a Natália Valkovičová prezentovaly o souvislosti zákazu mobilů o přestávkách s tím, co žáci o přestávkách dělají a jaké mají po přestávkách problémy např. s únavou či soustředěním. Na tomto výzkumu spolupracovaly s Davidem Šmahelem - o výsledcích se více dozvíte zde.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří se konference zúčastnili či se podíleli na její organizaci za další úspěšný a inspirativní ročník Cyberspace. Už nyní se těšíme na Cyberspace 2020!


More articles

All articles

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info