Sonia Livingstone na Cyberspace

17 Dec 2019

IRTIS tým spolupořádal Cyberspace 2019 - mezinárodní konferenci zaměřenou na právní a sociální aspekty informačně komunikačních technologií. Bylo pro nás velkou ctí letos přivítat Soniu Livingstone - skutečnou světovou kapacitu v oblasti výzkumu rizik a příležitostí, se kterými se děti a dospívající potkávají na internetu.

Vrcholem prvního dne konference pro nás bylo vystoupení Soniy Livingstone, ve kterém představila předběžné výsledky z výzkumného projektu Global Kids Online. Tento projekt podporovaný UNICEF poskytuje unikátní data o tom, jak internet užívají a co na něm zažívají děti a dospívající z celého světa. Novou výzkumnou zprávu z tohoto projektu naleznete zde (v AJ).

Sonia Livingstone je také členkou poradní rady našeho výzkumného projektu FUTURE. Před její přednáškou jsme se Soniou vedli přínosnou diskuzi o našem teoretickém modelu pro projekt FUTURE, během které jsme našli řadu spojitostí s jejím modelem pro Global Kids Online.

Cyberspace pro nás byl také příležitostí potkat se s mnoha zajímavými hosty. Patřili mezi ně například Leen d'Haenens, vedoucí výzkumnice Horizon 2020 projektu ySKILLS, a Alexander Schouten, jeden z editorů odborného časopisu Cyberpsychology. Rádi jsme se také znova setkali s Giovannou Mascheroni, Kjartanem Ólafssonem či Cristinou Ponte z výzkumné sítě EU Kids Online.

Během druhého dne na Cyberspace 2019 prezentovali svá zjištění i někteří členové IRTIS. Lenka Knapová sdílela výsledky uživatelské studie zkoumající různé způsoby autentizace v aplikacích mobilního bankovnictví. Odpoledne pak Nikol Kvardová a Natália Valkovičová prezentovaly o souvislosti zákazu mobilů o přestávkách s tím, co žáci o přestávkách dělají a jaké mají po přestávkách problémy např. s únavou či soustředěním. Na tomto výzkumu spolupracovaly s Davidem Šmahelem - o výsledcích se více dozvíte zde.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří se konference zúčastnili či se podíleli na její organizaci za další úspěšný a inspirativní ročník Cyberspace. Už nyní se těšíme na Cyberspace 2020!

More articles

All articles