Hledá se: Budoucí doktorand*ka se zájmem o rodičovství v souvislosti s ICT

18. 4. 2023

Lenka Dědková z IRTIS k sobě hledá novou kolegyni*nového kolegu, která*ý by nastoupil*a do doktorského studia v jarním semestru 2024. Lenka se dlouhodobě zabývá otázkami, jak dnešní rodiče řeší používání internetu (své a svých dětí), jaké má jejich “digitální výchova” souvislosti (např. na čem závisí volba konkrétních výchovných strategií) a dopady (funguje? Pomáhá dětem při zdravějším používání internetu?). Právě pro tuto oblast výzkumu hledá budoucího doktoranda*doktorandku, který*á by téma s Lenkou jako školitelkou dále rozvíjel*a.

IRTIS na návštěvě adoptovaného vlka sibiřského v Brněnské ZOO

Co obnáší doktorát?

Pro víc informací o PhD studiu doporučujeme projít si skvělou příručku se spoustou užitečných tipů a FAQ na stránkách FSS, kde najdete i vše o formálních podmínkách studia a přihlášek: https://www.fss.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium

Téma digitálního rodičovství je téma interdisciplinární na pomezí psychologie a mediálních studií. Lenka může být školitelkou doktorských studentů*studentek na katedře psychologie i na katedře mediálních studií a žurnalistiky - lze tedy studovat na jakékoliv z nich. Student*ka by svůj doktorát řešil*a jako člen*ka IRTISu, kvalitního mezinárodního týmu.

Hlavní náplní je výzkumná spolupráce: rozvíjení tématu, design studií a jejich pilotáže, pokročilá analýza dat, příprava publikací a jiných výstupů (prezentace na mezinárodních konferencích, výzkumné zprávy). Součástí doktorátu je i vedení závěrečných prací nebo asistence ve výuce.

Jaký člověk se na pozici hodí? (aka co požadujeme)

 • student*ka magisterského studia psychologie, mediálních studií, sociologie, nebo jiného oboru s relevancí pro téma digitální výchovy
 • předpokládané ukončení studia v podzimním semestru 2023
 • zájem o téma rodičovství v souvislosti s ICT
 • dobrá úroveň statistiky a metodologie a chuť se v těchto oblastech (především ve statistické analýze dat) dále rozvíjet

Doktorát a spolupráce v IRTISu (aka co nabízíme):

 • spolupráci na zajímavých výzkumech
 • mentoring od zkušených výzkumnic*výzkumníků
 • důraz na seberozvoj a jeho podporu (např. zahraniční letní školy, týmové semináře a workshopy zaměřené na open science, výzkumné metody, work-life balance)
 • zázemí a podporu etablovaného týmu, který úzce spolupracuje s dalšími odborníky na MUNI (především z KPSY/INPSY, MEDŽUR a z FI) i mnoha zahraničními týmy (např. na LSE, Leuven University, University of Vienna a další)
 • U studentů*studentek FSS (psychologie a mediální studia) je možné spolupráci navázat dříve - napsat na téma rodičovství a ICT závěrečnou diplomovou práci (možnost využít data IRTISu, především data z Pracovní skupiny 2 projektu FUTURE: viz https://irtis.muni.cz/cs/vyzkum/projekty/future
 • Pro samotné doktorské studium počítáme se spoluprací na existujících datech (longitudinální data, ale i otevřené odpovědi na položky), vybraný*á student*ka bude od začátku doktorátu zapojen*a do připravovaných studií (jako první autor*ka i jako ko-autor*ka). V průběhu doktorátu bude zároveň zapojen*a do příprav nových sběrů dat, v rámci nichž si nadesignuje vlastní studie.

Finanční ohodnocení a časová dotace:

 • Očekáváme práci odpovídající plnému úvazku (40h týdně), která je financována z doktorského stipendia a z financí pracoviště IRTIS (projekty a další zdroje). V současnosti se chystá výrazná změna ve financování doktorského studia (viz např. https://www.forum24.cz/langsadlova-chci-pridat-penize-doktorandum-navrh-by-mel-byt-na-vlade-co-nejdriv), výše konkrétního stipendia od roku 2024 je proto v tuto chvíli nejasná. V souhrnu obou zdrojů nicméně očekáváme pro začínající juniory finanční ohodnocení v rozmezí 32-35.000,- Kč měsíčně (možná i více v závislosti na změně zákona), která se v průběhu doktorátu v závislosti na výkonech navyšuje.
 • Odměny nad rámec platu za výkon (publikované odborné články, popularizace apod.)
 • Práci nelze dělat dlouhodobě distančně - očekáváme přítomnost na pracovišti (home officy jsou možné, ale ne jako dominantní způsob práce)

Zaujalo mě to, co teď?

Ozvěte se Lence Dědkové a domluvte si konzultaci: ldedkova@fss.muni.cz Vyjasníte si, jak by doktorát vypadal a zda je to pro vás spolupráce touto formou lákavá. V případě, že tento semestr končíte magisterské studium, je možné přihlásit se na doktorát už teď; v tom případě se ozvěte co nejdříve (deadline na přihlášky je už 30.4.).

Pokud byste se chtěli neformálně pobavit s jinými doktorskými studenty v IRTISu, ozvěte se Vojtovi Mýlkovi (doktorand Lenky): mylek@fss.muni.cz nebo komukoliv jinému z IRTIS (https://irtis.muni.cz/cs/o-nas/clenove-tymu).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info